Nemzeti Adományozó Nap

Nemzeti Adományozói Nap a Gyermekek Világnapján

A Gyermekek Világnapján, szeptember 20-án rendezték a legtöbb helyen a Magyarok Kenyere adományozási ünnepségét, mikor is határon inneni és túli gyermekeket segítő szervezetek részesültek a magyar gazdák által összegyűjtött búzából készült lisztadományokból.

A Magyarok Kenyere jótékonysági kezdeményezés elsődleges célja, hogy búzaadományokat gyűjtsön és rászoruló gyermekeket segítő szervezeteket támogasson, a határokon innen és túl. Hatodik éve rendezzük meg a Magyarok Kenyere programot, mely egyre sikeresebb, tavaly pedig – jelentősen túlnőve a kezdeti elképzeléseket – végre megérett arra, hogy ne csak a nagyobb szervezetek számára gondoskodhassunk a betevő falatról, hanem akár az anyaországban, akár a határokon túl, közvetlen környezetünkben élő rászorulóknak is juttassunk erőfeszítéseink eredményéből. Ennek nyomán 2015-öt követően idén is már több mint száz szervezet részesült az adományozott búzából készült lisztből.
Idén a program ismét eredményesnek bizonyult, megint több ezer rászoruló gyermeknek tudtunk segíteni a Kárpát-medencei magyar gazdák nagylelkű felajánlásaival. Ebben az esztendőben harmincnál több határon inneni és túli térség, megye gazdái jóvoltából mintegy ötszáz tonna búzaadomány gyűlt össze, amiből hozzávetőlegesen háromszáz tonna lisztet őröltek. Így szeptemberben közel száz hazai és határon túli, gyermekekkel foglalkozó szervezetnek juttathattunk az össznemzeti adományokból.
Ezúttal – ez évben először – a program keretében hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert szervezete, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is lisztadományban részesült, mutatja ez is programunk jelentős mértékét és elfogadottságát.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Kárpát-medence magyar gazdáinak összefogásával, önzetlen adományozása révén, munkájával érték jött és jön létre – amely liszt formájában és jelképesen is tovább él, meghatványozva önnön erejét.
Köszönjük azoknak, akik meghallották a hívó szót, bekapcsolódva a közös segítségnyújtásba, értékteremtésbe! Hogy Nagykárolytól a Vajdaságig, Somogytól Békésen át a Palócföldig megannyi gyermek napjait tettük szebbé, az több ezer gazda és segítő támogatásának, munkájának köszönhető!