A Magyarok Kenyere program nagyobb kedvezményezettjei a következők:

DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

A szervezet célja az Erdélyben nehéz körülmények között élő, sokat nélkülöző gyermekek felkarolása. Mára már mintegy 2200 gyermek nevelkedik az alapítvány valamely otthonában, szeretetteljes, családi légkörben.

ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete, amely ételt és ruhát ad a szükséget szenvedőknek, befogadja a rászorulókat, ügyet intéz az arra képtelenek helyett.

MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT

A 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat Istentől kapott kiváltságnak és emberektől jövő bizalomnak tekinti, hogy eszközül lehet a nehéz helyzetben lévők megsegítésében.

KATOLIKUS KARITÁSZ

A Caritas Hungarica-Katolikus Karitász a Katolikus Egyház nevében és az evangélium szellemében teszi a jót hazánkban, nyolcszáz településen tízezer önkéntessel.

SZENT ERZSÉBET EGYESÜLET

A marosvásárhelyi Szent Erzsébet Egyesület 18 éve családtípusú lakásokban gondozza, neveli az árva, félárva és szociálisan árva gyerekeket, fiatalokat korhatár nélkül, azzal a céllal, hogy olyan légkörben éljenek, mint a természetes család. Személyre szólóan kapnak felkészítést az önálló életvitelre.

IRGALMAS SAMARITÁNUS REFORMÁTUS GYERMEKOTTHON

Olyan önálló intézmény, amely sérült és nehéz körülmények között élő árva, félárva, rászoruló leánygyermeknek szolgál otthonként. A jelenleg 70 leánygyermeknek otthont adó intézmény szerves része a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek.

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET

Az egyesület célja a rászoruló, társadalom perifériájára jutott embereknek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A humanitárius segítségnyújtás, a nehéz helyzetbe került emberek segítése a Vöröskereszt kiemelt fontosságú feladata napjainkban is.

 

A kedvezményezett szervezetek, intézmények teljes listája a Dokumentumok menüpontban letölthető.