A Magyarok Kenyere program nagyobb kedvezményezettjei:

Csibész Ifjúsági Egyesület: 2022-ben ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Csibész Alapítvány, hiszen 1992-ben jegyezték be hivatalosan, azonban tevékenysége öt évvel korábbra, 1987-re nyúlik vissza, amikortól Gergely István (Tiszti) befogadta a csíksomlyói árvaházból „kinőtt” fiatalokat, a „bandákba” szerveződött csibészeket a plébániára, és új irányt adott tengődő életüknek. Azóta is nyitva áll az alapítvány házainak ajtaja minden rászoruló számára. Jelenleg több mint 200 gyermeknek, fiatalnak és családnak nyújtanak biztonságos, meleg otthont. 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány: a Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba testvér alapításával 1993 tavaszán jött létre (Magyarországi bejegyzés 2002.), elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák, napköziotthonok támogatására. Céljai: a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme, a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének elősegítése, támogatása, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten, magyarországi és nemzetközi táborok szervezése, ezen táborokon való részvétel finanszírozása. Mindezek mellett az alapítvány segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a beiskoláztatásában, a pályaválasztásban, szakmai képzésben, számukra munkahelyek létrehozásában, kialakításában. 

Katolikus Karitász: a Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján. Munkájukat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok határozzák meg. Legfontosabbnak tartják, hogy a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A Karitász egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg. 

Kárpátaljai Református Egyházkerült Diakónia Központ: A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja (osztálya) 1995-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a református egyház diakóniai koordinációs irodájának, az egyházi konferenciák és találkozók ifjúsági továbbképzések és táborok szervezésében. Közreműködik a külföldről érkező segélyszállítmányok fogadásában és szétosztásában, elősegítse a kárpátaljai református gyülekezetek egymás közötti, illetve a külhoni gyülekezettel való kapcsolattartását. E feladatok köre az eltelt évek során egyre bővült, és számos irányban fejlődött. A diakónia osztály tevékenységét a kezdetektől fogva Nagy Béla irányítja. 

Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat: a nevelőszülői hálózat olyan otthont nyújtó ellátási forma, mely a gyermekvédelmi szakellátásba gyámhivatali határozat alapján elhelyezett gyermekek és fiatalok otthont nyújtó, teljes körű ellátását végzi, előkészíti a családi környezetükbe történő visszahelyezésüket, vagy ha az valamilyen ok folytán nem lehetséges, elősegíti az örökbefogadást. A Hálózat célja, a rábízott gyermekek magas színvonalú, hitben és szeretetben történő nevelése. A nevelőszülők lelkészi ajánlással kerülnek a hálózathoz. Azáltal, hogy a családok mind a gyülekezet tagjai, egyházunk pedig a gyülekezeteiben él, így a befogadott gyermek egyszerre egy hármas családba kerül. Ez egy hatalmas szeretettöbbletet és értéktöbbletet nyújt az elszenvedett traumák feldolgozásához. Az intézmény munkáját 2018. június óta dr. Kocsis Attila református lelkész főállásban segíti Miklósi Erzsébet intézményvezetővel szoros együttműködésben. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat: A hit védelme és a szegények szolgálata/Tuitio fidei et obsequium pauperum” – több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásukkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásukkal, szeretetükkel próbálnak szolgálni. Munkájukat a mai kor elvárásai szerint végzik, amelynek legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata. 

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány: az alapítvány 2006 óta működik azzal a céllal, hogy a rászorultság elve mentén segítséget nyújtson elsősorban a Kárpát-medencében élő nélkülöző emberek számára. Emellett az elmúlt években számos missziót szerveztek, hogy a természeti és humanitárius katasztrófák által sújtotta térségekben nyújtsanak segítséget. Idehaza 6, Kárpátalján és Erdélyben 1-1 irodát működtetnek, ahol országosan 148 munkatársuk és több mint 500 önkéntesük végez szeretetszolgálati tevékenységet. Éves szinten több tízezer nehéz körülmények között élő gyermek és család számít a szeretetszolgálatra, legyen szó szociális segélyezésről, fejlesztésről vagy épp gondoskodásról. 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: az Ökumenikus Segélyszervezet egy közösség, mely az összefogás erejével nyújt hatékony segítséget a nélkülözőknek és bajbajutottaknak. Kiemelt célkitűzésük, hogy esélyt kínáljunk a felzárkózásra a szegénységből kiutat kereső családok számára. Gyermekek, családok, hajléktalanok, bántalmazottak, szenvedélybetegek és katasztrófák károsultjainak nyújtanak segítséget az év 365 napjában a Kárpát-medencében, és szerte a világon. 

Magyar Vöröskereszt: Henry Dunant svájci üzletember a csatatéren látva a negyvenezer halottat és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét, így indult egy eszme, melynek hatására megalakult a humanitárius mozgalom, a Vöröskereszt (1863.). A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. Főbb tevékenységeik a véradásszervezés, szociális segítségnyújtás, keresőszolgálat, a katasztrófa-készenlét és elsősegélynyújtás, továbbá a menekültügy, ifjúsági munka és a lakosság egészségmegőrzésre nevelése is. 

Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon Jótékonysági Szervezet: az 1995 óta működő gyermekotthon arra rászoruló lánygyermekek számára. Ez az intézmény a kezdetektől törekedett az önellátásra, saját gazdaság létrehozására. a gyermekotthon egy kilenc hektáros te­rü­leten fekszik. Itt található a főépület, egy hatalmas melléképület, ezen a területen vannak az istállók és egyéb gazdasági épületek, garázsok, a műhely és a raktárak, valamint még hét fóliaház is. Saját mé­hé­szetük van, ami biztosítja gyer­mekek mézzel való ellátását. Szarvasmar­ha-ál­lo­m­á­nyuk va­lamint ser­tés­te­le­pük biz­to­sítja a marha-, borjú- és ser­tés­húst va­la­mint a tej­ter­mé­keket: tej, tej­föl, túró. Összesen körül­belül 50 hek­táros te­rü­le­ten ter­mesz­tenek gabo­naféléket. Az otthonban működő minipékség biztosítja a mindennapi kenyeret. Az intézmény egyik célja az, hogy az általuk nevelt gyerekek az intézetből kikerülve a társadalom teljes értékű tagjai legyenek. 

Szent Erzsébet Társulás Marosvásárhely: a Társulás alapítója Bakó Béla, római katolikus lelkész, a kolozsvári rendház közösségéhez tartozó ferences szerzetes, Pál atya. Sok évvel ezelőtt Pál atya meglátogatta a város legnépesebb árvaházát. Akkor határozta el, hogy új, családias hangulatú otthonra van szükség a sok árva, félárva és elhagyott gyerek számára. Olyan otthonra, amely megfelelő nevelést, szeretetet, egészséges közösségi beilleszkedést biztosít. Ekkor (1998-ban) hozta létre a Szent Erzsébet Társulást, melynek fő célja a szegény, árva, elhagyott gyerekek gondozása, taníttatása, és ennek keretében működik azóta is a szegénykonyha és a gyermekotthonok.  A ferences lelkület – amid van, oszd meg a szegényekkel – és a keresztény szeretet élteti a Szent Erzsébet Társulás munkáját.