Általános Ismertető

Magyarország Országgyűlése 18/2019. (VI. 18.) OGY határozatával 2020-at – a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve – a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította. Az emlékév egybeesett egy másik jubileummal: éppen 10 éve indult el a kiemelkedő nemzetegyesítő szolgálatáért Magyar Örökség díjban részesült Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amely a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásának nemes gondolatából mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett.

A mag szárba szökkenése annak volt köszönhető, hogy a magyar gazdálkodókat egyesítette a bennük élő zsigeri ösztön, az egymás és az elesettek iránti szolidaritás eszméje. A mozgalom sikerének kulcsa a földműves, aki tudja, hogy az egész éves kemény munkával megtermelt gabona nemcsak maga és családja boldogulását segíti, hanem sok ezer magyar gyermek betevő falatját is jelenti. Az Alaptörvény szellemében és Szabó Dezső gondolatai jegyében vallja, hogy „minden magyar felelős minden magyarért”.

A Pécsről indult gondolat 10 esztendő alatt kiteljesedett, egységbe kovácsolta a gazdákat, tettekké vált. A folyamatos építkezés, a mindig megújuló lendület minden téren kimagasló eredményekhez vezetett. Az anyaország után az elszakított nemzetrészek, majd a diaszpóra is bekapcsolódott a programba. A mozgalom indulásakor összegyűlt 10 tonna gabona több mint százszorosára bővült, a csatlakozó gazdálkodók száma pedig szerte a Kárpát-medencében szintén évről évre rekordot dönt, amely egyre közelebb visz a program küldetésének beteljesítéséhez, nevezetesen hogy minden szükséget szenvedő magyar ember asztalára kerülhessen mindennapi kenyér.

A kezdeményezés a szeretet erejéből táplálkozik, ezért a nehézségek ellenére sem fáradt meg, fejlődése ma is töretlen, szervezői reménnyel telve és folyamatosan újabb célokat kitűzve végzik munkájukat. Többet kíván adni pusztán segélyeknél, esélyt a Kárpát-medencében élő több százezer nehéz sorsú honfitársunknak az emberhez méltóbb életre, az emberi értékek megőrzésére, képességeik kibontakoztatására. Letéteményesévé és közvetítőjévé szeretne válni a karitatív munka mellett a szakmai együttműködéseknek, az információ és a tudás áramlásának, ezen keresztül pedig nem csupán halat, hanem hálót, eszközt is adni a rászorulóknak.

Mindez az erősödő, közhasznú státuszt szerzett, a felajánlók pénzadományait és immár a személyi jövedelemadó 1%-át is fogadó Magyarok Kenyere Alapítványon keresztül valósulhat meg. Az elért eredmények arra sarkallnak és köteleznek minden közreműködőt, hogy még nagyobb erőket mozgósítsanak a program fejlesztéséért, bővítéséért és kiterjesztéséért.

Mindehhez az évek során olyan pártfogókat sikerült megnyerni, mint Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, dr. Nagy István agrárminiszter és a politikai, szakmai, gazdasági és társadalmi élet számos egyéb szereplője, akiknek segítsége, kiállása és támogatása nélkülözhetetlen a célkitűzések megvalósításához, és akiket ezért külön köszönet illet.

A szervezők és a karitatív tevékenységet folytató civil szervezetek tudják, hogy továbbra is számíthatnak a magyar gazdákra. Az összetartozás és szolidaritás parancsa azt diktálja, hogy a nemzet minden tagja tegye meg a magáét képességeihez és erejéhez mérten, hiszen a világ magyarsága egy kenyéren van, amely 15 millió búzaszemből áll össze a nemzet testévé, és amelynek kovásza az összefogás ereje. Köszönet a nagylelkű adományozóknak, az anyaországi és határon túli malmoknak és fuvarozóknak, a gyűjtőpontok üzemeltetőinek, a szervezők munkatársainak, tagságának és minden közreműködőnek az áldozatos munkájáért, anyagi áldozatvállalásáért és erkölcsi támogatásáért, amelynek nyomán a program 10 év alatt befuthatta kivételes pályáját.