“A Magyarok Kenyere 15 Millió búzaszem-számomra a Mindenható Isten gondviselése. Aki kegyelmébe fogadta a magyar embert, a Magyar Nemzetet. Ellátta csodálatos termőfölddel, munkához  való kedvvel és hálával. Hálávál tartozunk elsősorban Őneki, másodsorban teremtményének a gazdaembernek, hogy ebben az összefogásban, az arató is és a szűkölködő is örvendezhet. Ezt foglalja össze és testesíti meg a Magyarok Kenyere 15 Millió búzaszem program.”

Molnár Zsolt

Verbőci református lelkipásztor