“A Magyar honban, a mai napig nagy becsben tartják az emberek az ezer év alatt kialakult érékrendet. Mint például: hit, haza, család, becsületes munka, stb. Jelen világunkban ez devalválódni látszik nem csak a nagyvilágban, hanem Európában is. Magyar honban is erősítésre szorul a keresztény értékrend kiteljesítése: ,,Isten, Haza, Család” hitvallás mentén. A nemzetünk viharos történelme eredményeként nagyon sok honfitársunk határainkon kívülre, diaszpórába kényszerültek. Azért is nagyszerű a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem adománygyűjtése, ami méltán szolgálja a magyarság összetartozásának erősítését. Ez nem egy egyszerű adományozó gyűjtési kezdeményezés, hanem immáron 10 éve az egységes Magyar nemzettest tudatát, összetartozását táplálja. Valljuk és hisszük, hogy az az állítás nem helytálló, hogy a magyar ember nem tud összefogni! Ez a nagyszerű kezdeményezés nem csak az adományozott, hanem az adományozó lelkét is táplálja a nemzettudat talaján. Talán ennek köszönhetően Kárpátalján is nagyon népszerű a gazdák körében ez a kezdeményezés. Szép példája ennek Verbőc település, ahol a gazdák döntő többsége támogató.
Kívánom a jövőben, hogy minél több honfitársam megtapasztalhassa ezt a felemelő érzést! Tudjuk, hogy szorgos népünk győzni fog, hisz nemzetünk „Szűz anya oltalma alatt áll”.”

D. Pethe István

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodó